Přístup k informacím ukládaným ve Vašem koncovém zařízení (použití cookies)

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky www.nebankovni-investor.cz a projevili zájem o naše služby. Ve společnosti NAJFIN CZ s.r.o., IC: 27813967, adresa: Nádražní 962/123, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, klademe velkou důležitost na ochranu vašeho soukromí.

Společnost NAJFIN CZ s.r.o. zaručuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat. Vezměte prosím na vědomí, jakým způsobem využíváme cookies.

Co jsou cookies?

Cookie je malý datový soubor, který server pošle do prohlížeče vašeho koncového zařízení (počítače, mobilu …) a ten je uloží na uložiště koncového zařízení. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k schopnosti měření četnosti zobrazení webových stránek a jejich procházení. Také se ukládají do nich uživatelské předvolby a zjednodušují tak používání webových stránek.

Soubor cookie může být dočasný a existuje jen v době vašeho přihlášení na určitou webovou stránku anebo může mít trvalou povahu a zůstává v úložišti vašeho koncového zařízení po dobu stanovené expirace nebo může být také okamžitě odstraněn uživatelem.

Cookies neznamenají žádnou hrozbu pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí, a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka webu. V žádném případě není možné použít cookies pro zjišťování totožnosti návštěvníka.

Proč používáme cookies

Soubory cookies využíváme proto, abychom zjistili, jak naše webové stránky www.nebankovni-investor.cz fungují a jaké jsou vaše preference. To znamená, jaké služby vás zajímají a čemu věnujete na našich stránkách pozornost.

Cookie třetích stran

Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics (dále jen „GA”), webovou analytickou službu Google Inc.

GA používá soubory cookie, které umožňují analýzu, jakým způsobem používáte naše webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich webových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google.

Detailní informace o GA a ochraně osobních údajů naleznete na:
http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html

Všeobecné informace o GA a ochraně dat naleznete na:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Pokud chcete zabránit sledování GA, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Souhlas s ukládáním cookies

Většina internetových prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete zablokovat nebo omezit v nastavení vašeho webového prohlížeče.

Nastavení cookies v různých prohlížečích

Pokud si nepřejete cookies ukládat nebo pokud nesouhlasíte s ukládáním jen některých cookies, můžete odpovídajícím způsobem změnit nastavení ve svém prohlížeči. Každý prohlížeč je jiný, z tohoto důvodu si prosím zjistěte v „Nápovědě“ svého internetového prohlížeče, jak změníte nastavení cookies.